Ana SayfaHac - UmreAyet ve Hadisler

Hac ve Umre İle İlgili Ayet ve Hadisler

HAC ve UMRE İLE İLGİLİ AYETLER

Biz vaktiyle İbrahime Beytullahın yerini belirlediğimiz zaman: "Sakın Bana hiçbir şeyi ortak koşma ve Ben'im Mabedimi tavaf ederken, kıyamda, rükuda veya secdede olarak ibadet edenler için tertemiz tut." Hem bütün insanları hacca davet et ki gerek yaya, gerek uzak yollardan gelen yorgun argın develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler de bunun kendilerine sağlayacağı çeşitli faydaları görsünler ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanları, belirli günlerde Allah'ın adını anarak kurban etsinler. Siz de onların etinden hem kendiniz yeyin, hem de yoksula ve fakire yedirin.
Bundan sonra saçlarını tırnaklarını kesip üst başlarındaki kirleri gidersinler ve diğer hac görevlerini yerine getirsinler, dünyanın bu en kıdemli Mabedini bir kere daha tavaf etsinler.

HAC SURESİ (26-27-28-29)

 

İbadet yeri olarak yeryüzünde yapılan ilk bina Mekke'deki Kâbe olup, pek feyizlidir, insanlar için hidayet rehberidir.
Orada apaçık alametler ve deliller, İbrahim'in makamı vardır. Kim Beytullah'a girerse korkudan emin olur.
Ziyarete gücü yeten herkese Beytullah'ı ziyaret etmek, Allah'ın onun üzerindeki hakkıdır.Nankörlük edip bu hakkı tanımayana Allah'ın hiçbir ihtiyacı yoktur. O bütün alemlerden müstağnidir.

AL-İ İMRAN SURESİ (96-97)

 

HAC ve UMRE İLE İLGİLİ HADİSLER

 

Hac yapmak isteyen acele davransın.  EBU DAVUT

Kim kendisini Beytullah'il-haram'a ulaştıracak kadar azık ve bineğe sahip olduğu halde haccetmemişse onun Yahudi veya Hıristiyan olarak ölmesi arasında fark yoktur. Zira, Cenab-ı Hakk şöyle buyurmuştur: " Oraya yol bulabilen insan, Allah için Kâbe'yi haccetmesi gerekir.  TİRMİZİ

Resulullah (aleyhissalatu vesselam)'a : " Hangi hac daha efdaldir?" diye sorulmuştu. " Yüksek sesle telbiye getirilip, kurban kesilerek yapılan hac" diye cevap verdi. TİRMİZİ

Bir kadın Resulullah ( aleyhisselatu vesselam)'a gelerek : " Ben haccetmek için hazırlık yapmıştım. Bana bir mani arız oldu, ne yapayım?" ... "Ramazanda umre yap, zira o ayda umre tıpkı hac gibidir." buyurdu. MUTAVVA, EBU DAVUT, TİRMİZİ, NESAİ, İBNU MACE

Beyt'i kim elli defa tavaf ederse, günahlarından çıkar ve tıpkı annesinden doğduğu gündeki gibi olur.  TİRMİZİ

Bir umre, diğer umreye kadar arada işlenenler için kefarettir. Hacc-ı Mebrur'un ( makbul , eksiksiz hac ) karşılığı cennetten başka bir şey olamaz." BUHARİ , MÜSLİM, TİRMİZİ, NESAİ, İBNU MACE, MUTAVVA

İbnu Abbas (r.a) anlatıyor : " Resulullah ( aleyhiselatu vesselam)'a zemzem suyu verdim, ayakta içti. BUHARİ, MÜSLİM, TİRMİZİ